Bekijk de Workshops →

Twaalf Heilige Nachten

Geplaatst op 25 december 2022

Vanavond is de eerste nacht van de Twaalf Heilige Nachten. Deze kennen wij tegenwoordig als de nachten tussen 25 december en 6 januari. De Twaalf Heilige Nachten staan voor een magische tijd, een tijd van bezinning en waren al een begrip bij onze verre voorouders. Deze voorchristelijke volkeren kenden geen nieuwjaarsdag. Zij vierden de overgang van het oude in het nieuwe jaar met een feestperiode van twaalf dagen en nachten.

Bij de Germaanse volkeren lag het hele maatschappelijke leven gedurende die twaalf dagen en nachten stil. Gebeurde dit niet, dan geloofde men dat dit ongeluk bracht. Er mocht geen graan gedorst worden, omdat anders al het koren zou bederven zover als men het dorsen kon horen. Men moest niet uit een open bron drinken, hoesten moest men in een bak, een emmer of een ton, omdat het anders ziekte zou brengen en een vader mocht zijn kind niet uit het oog verliezen, omdat het anders zou veranderen in een watervat of tobbe. Ook tussen vijanden heerste in deze dagen een wapenstilstand, die vaak zelfs wettelijk verplicht was, en in de huishoudens gold het als het oproepen van onheil, wanneer men tijdens deze twaalf dagen en nachten de was deed, brood bakte of peulvruchten at.

Lotdagen, zo werden de twaalf dagen in vroegere eeuwen ook wel genoemd. Om de toekomst te kennen begaf men zich tijdens deze dagen zwijgend naar een kruispunt van wegen waar men luisterde en lette op voortekens die zowel het weer als ook andere gebeurtenissen aanduidden. Het woord ‘lot’ duidt hier niet op noodlot, maar wordt gebruikt in de oude betekenis van ‘luister’. Elke nacht gaf een voorspelling voor een van de komende twaalf maanden. Dromen tijdens de Twaalf heilige nachten zouden hetzelfde voorspellende karakter hebben. Oeroude overleveringen verhalen van geesten van de gestorvenen die in de nachten de levende mensen bezoeken.

Het is de tijd dat de grootste duisternis zich, onmiddellijk na de zonnewende, over de aarde heeft verspreid. Als de zon na haar diepste onderdompeling dan weer aan haar zegetocht begint, kan met de bevrijding en verlossing van de natuur ook de menselijke ziel heel bijzondere ervaringen hebben, aldus de antroposoof Rudolf Steiner.

Heel de aarde lijkt dus in ruste, maar schijn bedriegt. De aarde is een levend organisme, dat net als de mens, net als het tij van eb en vloed een in- en een uitademing kent. De aarde biedt scheppingskrachten en levenskrachten. Dat is ook te zien aan de bomen en bloemen en de geboorte van jonge dieren. ’s Winters trekken deze scheppingskrachten zich terug in de aarde om voorbereidingen te treffen voor een nieuw leven.
De winter is dus de periode dat de krachten in de aarde het sterkst zijn. Daardoor kan de Christuskracht, of de geesteskracht, zich met die aardekrachten verbinden.

De Heilige Nachten is een tijd van bezinning
Zoals in veel oude culturen al bekend was, is de tijd van 24 december tot 6 januari een periode van ‘wereldrust’, de aarde zelf is gevat in innerlijke stilte. Juist tijdens ‘de Heilige Nachten’, staat de hemel als het ware open en kan ieder mens zich gemakkelijker verbinden met spirituele impulsen.
Zo kunnen de Heilige Nachten jaarlijks een periode van bezinning (verleden) en bezieling (toekomst) vormen. Je kunt de ‘tijd van de heilige nachten’ ingaan met een persoonlijke vraag, een ‘levensvraag’ waarmee je worstelt, of een vraag ‘aan de toekomst’.

Een aantal jaar geleden deed ik gedurende deze Twaalf Heilige Nachten dagelijks een meditatie voor een diepere verbinding met de aarde. Een kaarsje, wat wierook, een kaartje ... ik maakte het comfortabel.
Op de eerste dag pakte ik een schepje aarde uit de tuin en deed dit in een mooi schaaltje. Tijdens de meditatie liet ik de aarde door mijn handen gaan. Na 12 dagen was er een hele fijne structuur ontstaan en dankbaar voor het diepere contact strooide ik de aarde terug in mijn tuin. Ik heb goede herinneringen aan deze tijd. (Ineke)

De Twaalf Heilige Nachten kan een goede opstap zijn om je dromen te gaan onthouden en hier inzichten uit te halen. Sommige mensen dromen altijd, anderen nooit ... en misschien ook wel, alleen onthoud je ze niet.
Het kan een kwestie zijn van oefenen. Hieronder een paar adviezen voor beter contact met je dromen:

 • Matig je verwachtingen, omdat het enige wat je kunt doen de juiste voorbereiding is en de rest is een geschenk. Het word je gegeven in die mate dat je het aankunt en er aan toe bent.
  Een meditatie voor deze tijd is: niet mijn wil maar uw Wil geschiedde.
 • Voordat je gaat slapen spreek je met jezelf af de beelden te onthouden, en als je wakker wordt neem je eerst even de tijd om de beelden weer toe te laten in het dagbewustzijn.
 • Leg ook een blocnote met pen naast je bed, zodat je wat kunt noteren als je even wakker wordt na een droom. Het hoeft maar een heel korte notitie te zijn, maar die helpt later enorm om het bewust te krijgen.
 • Als je de droombeelden niet direct meer weet te herinneren, ga dan niet krampachtig toch proberen, ze laten zich niet dwingen en het enige gevolg is dat ze zich terugtrekken. Als je ontspant komen ze veelal na een poosje weer omhoog of later in de dag als je iemand ontmoet of je ziet iets wat correspondeert met je droom, opeens staat het dan weer voor je.
 • Verder is het goed om voor het slapen gaan je even heel bewust te zijn dat je in de nacht naar een andere dimensie gaat en niet alleen domweg bewusteloos wordt of alleen maar lekker gaat slapen. Al is er niets mis met lekker slapen, maar de nacht kan zoveel meer bieden.

Bijhouden van een droomschrift
Als je meer met dromen wilt gaan doen dan alleen opmerken: hé ik heb gedroomd, schaf je dan als eerste een droomschrift aan. Kies daarvoor een extra mooi schrift dat je eventueel zelf kleurrijk versiert. Hierin kun je al je dromen opschrijven, liefst zo snel mogelijk na die droom. Je noteert daarin:

 • de thema's, symbolen en emoties in de droom
 • de datum van de droom
 • geef iedere droom een naam
 • beantwoord de sleutelvragen

Maak een symbolenschrift met afbeeldingen en tekeningen etc.

10 sleutelvragen:
1 Geef de droom een passende titel. Zit er een duidelijke boodschap in je droom? Is dit een speciale boodschap op dit moment van je leven?
2 Welk gevoel overheerst in deze droom?
3 Wat zijn de voornaamste eigenschappen van de personen die in de droom voor komen. Zit er gelijkenis in met jouw eigenschappen?
4 Bekijk de droom eens vanuit het standpunt van de andere personen in de droom. Probeer zo objectief mogelijk te zijn.
5 Komt deze droom met dit thema vaker voor ?
6 Hoe zou je de droom noemen: boodschapper of verwerker, belangrijk of gewoon?
7 Wat heb je van deze droom geleerd en wat zou je ermee kunnen doen?
8 Zou je deze droom in je verbeelding willen/kunnen voortzetten?
9 Zou je hem een andere afloop willen geven? En hoe dan?
10 Als je de droom opnieuw zou hebben, waar zou je dan extra aandacht op willen richten?

Ik wens je veel succes met het bijhouden van je dromen!


Bron: https://deverwanten.nl/twaalf-heilige-nachten/