Bekijk de Workshops →

Activering van goddelijke interventie - 21 december

Geplaatst op 5 december 2021

Ik heb even getwijfeld om dit bericht hier te plaatsen. Dit komt omdat er deze keer gevraagd wordt om vóór de meditatie een petitie te tekenen. Dit is naar mijn idee echt een 3D actie en werkt niet meer in 5D.
Volgens Cobra is het wel belangrijk, omdat we verandering op het fysieke vlak willen manifesteren en om die reden is eenvoudige innerlijke toewijding niet genoeg. Ik plaats het toch, omdat je zelf ook heel goed kunt bepalen hoe jij hierin staat. Dus voel voor jezelf of dit bij jou resoneert.

Het is tijd om weer actie te ondernemen! Het is tijd om het lot van onze wereld in onze eigen handen te nemen! We zijn het er allemaal over eens dat het proces van planetaire bevrijding te lang duurt. Hier is onze kans om collectief het proces te versnellen. Daarom gebruiken we de gelegenheid van de zonnewende op 21 december om een portaal te creëren door middel waarvan we ons bewustzijn zullen verenigen en het proces dat ons een stap dichter bij de bevrijding van de planeet zal brengen, in gang zullen zetten.

Deze activering helpt de Lichtkrachten om de energie van Licht op het oppervlak van de planeet te aarden om de positieve tijdlijn verder te stabiliseren. Het aantal mensen dat deze activering doet, is de invloedrijkste factor binnen de macht van de menselijke oppervlakte bevolking om het proces te versnellen.

We kunnen de kritieke massa van 144.000 mensen, die deze activering doen, bereiken! We kunnen zelfs een miljoen bereiken! Dit zal wereldwijd een massale genezende kettingreactie in het energieveld creëren.

Er zijn vele welwillende beschavingen in dit sterrenstelsel. Zij leven in een hoge staat van spirituele ontwikkeling en hebben een sterke rechtstreekse verbinding met de Bron. Zij zouden graag willen dat de mensheid zich bij de galactische familie aansluit, maar zij hebben een duidelijk, sterk, samenhangend signaal van de oppervlaktebevolking nodig dat contact gewenst is.

Als een kritische massa van 144.000 mensen zich bij onze meditatie aansluit, zullen wij zo'n sterk signaal afgeven en volgens de galactische wetten zal dit een proces van opname van onze planeet in de galactische familie in gang zetten. Het proces zelf zal nog enige tijd in beslag nemen, maar de eerste en zeer belangrijke stap zal worden genomen, met verreikende exopolitieke en geopolitieke gevolgen.

We zullen de activering van een goddelijke interventie doen op het best mogelijke moment met een maximale positieve uitwerking op de mensheid, namelijk op het exacte moment van de zonnewende op 21 december 2021, dat is om 17:00 uur in Nederland.

We zullen deze activering in twee stappen doen.
De eerste stap is het ondertekenen van de petitie voor de planetaire bevrijding hieronder, de tweede stap is de meditatie zelf. Deze tweefasige trigger zal het maximaal mogelijke effect op de planetaire situatie hebben.

Instructies vóór de meditatie:
Onderteken op om het even welk moment na het lezen van dit artikel de petitie voor de planetaire bevrijding. Een eerdere petitiesite is al uit de lucht gehaald door personen die dit niet wilden. Hier stonden reeds 83.000 meldingen op, die blijven wel meetellen. De link naar de nieuwe petitiesite is: https://www.change.org/p/the-awakened-population-planetary-liberation-now.

Er zijn voor 21 december 144.000 handtekeningen nodig om het gewenste exopolitieke effect teweeg te brengen. Als een kritische massa van 144.000 mensen de petitie ondertekent, zal dit de eerste fysieke uitdrukking zijn van de collectieve wil van de oppervlaktemensheid in de geschiedenis van de mensheid dat contact en interventie gewenst is. Het zal het eerste exopolitieke document van de mensheid zijn en het belang en de implicaties ervan op lange termijn kunnen vergeleken worden met documenten als de Grondwet of de Verklaring van de Rechten van de Mens.

Door de petitie te ondertekenen gebruiken wij onze vrije wil om een energetische brug te creëren tussen het oppervlak van de planeet en de Lichtkrachten die voorbij het oppervlak leven. Deze energetische brug zal het proces versnellen. De fysieke handeling van het ondertekenen van de petitie is belangrijk, omdat we verandering op het fysieke vlak willen manifesteren. Daarom is eenvoudige innerlijke toewijding niet genoeg. Je doet dit niet alleen voor jezelf, je doet dit voor de hele mensheid.
Update: Het aantal van 144.000 handtekeningen is inmiddels ruim overschreden!

Hieronder vind je de Nederlandse versie van de meditatie.

Instructies voor de meditatie op 21 december:

  1. Gebruik je eigen techniek om je in een ontspannen staat van bewustzijn te brengen.

  2. Verklaar je intentie om deze meditatie te gebruiken als een hulpmiddel om de trigger te co-creëren die het proces van het eerste contact met welwillende galactische wezens en van een goddelijke interventie zal starten.

  3. Roep de Violette Vlam aan vanuit zijn primaire bron om tijdens en na de meditatie een beschermende cirkel rondom jezelf te plaatsen. Vraag de vlam om alles wat het Licht niet dient, te transmuteren.

  4. Visualiseer een zuil van schitterend wit Licht die van de Kosmische Centrale Zon uitgaat en vervolgens naar de Centrale Zonnen van alle sterrenstelsels in dit universum wordt verspreid. Visualiseer dan dat dit licht via de Galactische Centrale Zon binnenkomt, dan door ons sterrenstelsel gaat, dan ons zonnestelsel binnenkomt en door alle Lichtwezens in ons zonnestelsel gaat en dan door alle wezens op het planeetoppervlak en alle wezens onder de grond, en ook door jouw lichaam naar het centrum van de aarde gaat.

  5. Verklaar je wil en besluit voor het eerste contact en goddelijke interventie door beide decreten drie keer (indien mogelijk hardop) uit te spreken:
    Ik gelast en ik beveel fysiek eerste contact met welwillende galactische wezens nu! Ik gelast goddelijke interventie nu! (3x)

  6. Visualiseer dat welwillende galactische wezens op deze decreten reageren en fysiek contact opnemen met jou en alle anderen die dezelfde decreten hebben uitgesproken. Visualiseer dat de Bron rechtstreeks in de situatie op Aarde ingrijpt en een intense helende transformatie van de mensheid teweegbrengt. Visualiseer dat Licht alle resterende duisternis op aarde transmuteert, alle ongelijkheden heelt, alle armoede uitwist en de hele mensheid overvloed brengt. Visualiseer dat er een nieuwe grote kosmische cyclus van het Watermantijdperk begint, die alle wezens op aarde zuiver licht, liefde en geluk brengt.

De voorgestelde tijd voor onze meditatie is 20 minuten.

Bron: https://2012portal.blogspot.com/