Bekijk de Workshops →

I AM - IK BEN

Geplaatst op 21 juli 2021

De krachtigste uitspraak die je kunt doen zijn de woorden IK BEN. Deze eenvoudige woorden, bewust uitgesproken, activeren een waarheid. Deze woorden maken een statement naar het universum dat jij je unieke goddelijke plaats binnen de eenheid aanneemt, en bewust je plaats opeist. Dit is enorm krachtig. Het brengt een golf van reactie op gang door het universum, die je energetische handtekening naar buiten toe activeert. Je wordt via je cellen uitgelijnd in het universum met deze energetische lichtgolf terwijl het een energetische opening creëert. Ieder van ons heeft een unieke plaats op het Universele raster binnen het Universele Bewustzijn.

Ik vergelijk het met een legpuzzel. Jouw unieke stukje kan alleen passen binnen deze plaats. Dus als je je plaats opeist met de woorden IK BEN, activeer je je energie binnen je plaats op het Universele raster. Het vibreert en breidt zich uit in licht elke keer dat je het uitspreekt met de woorden IK BEN. Het gaat uit in het Universum, en je unieke lichtsignatuur straalt uit, en creëert een schitterende golf van je licht door het Universum, en verankert zich op dit aardse vlak in je leven. Deze activering van je afstemming creëert ook een ontwaken in je cellen, zodat elke cel zich begint af te stemmen op jouw plaats op het Universele raster. Terwijl je de woorden IK BEN uitspreekt, veranker je steeds meer je plaats in het Universele Bewustzijn binnen je plaats op het raster. Elke cel vibreert met deze geactiveerde goddelijke essentie, die een nieuw niveau van versnelling in de cel creëert. Deze versnelling is een nieuwe levenskrachtenergie die voortkomt uit de activering van je plaats binnen het Universele raster. Met deze afstemming begint genezing plaats te vinden in je fysieke lichaam.

Dit Zelfrealisatieproces is het begin van je afstemming op je energetische blauwdruk voor dit leven - de blauwdruk die je voor jezelf hebt gekozen. Het is wat je besloot hier te bereiken: je missie en je lessen. Dus het ontwaken van je blauwdruk is dat je je bewust begint af te stemmen op de energie van je blauwdruk, en die dan bewust en actief in je leven begint te leven. Elke keer dat je de woorden IK BEN gebruikt, stemt het je af op een ander niveau van deze blauwdruk. Het activeert een ander niveau van het goddelijke aspect van jou, en brengt deze essentie van het Zelf op een krachtige manier in je leven. Het is jou wedergeboorte met de woorden IK BEN.

Jullie worden nu opgeroepen om te beginnen met deze krachtige activering in jezelf. Het is de tijd voor jou om je plek in te nemen binnen het geheel. Je bent nu nodig. Je wordt opgeroepen om bewust naar voren te stappen en je plek in het universum in te nemen, met de woorden IK BEN. Er is een enorm verschil wanneer je een bewuste stap voorwaarts zet - het moment waarop je je macht terugneemt en zegt: "Ja, IK BEN hier! Ik eis mijn plaats op; ik heb een plaats. IK BEN!"

Elke cel in je lichaam begint te reageren - te versnellen en af te stemmen op je energetische stroom van je plek in het Universum. Je ervaart dat je plek zich opent op dit aardse vlak, en je beweegt je in een nieuw gevoel van stroming in je leven. Je cellen beginnen op een nieuwe manier te vibreren omdat ze levendiger worden terwijl ze zich afstemmen op deze energie van je Zelf en een nieuwe afstemming creëren met alle levensvormen in het hele universum. Het opent je voor de directe ervaring van een vereniging met alle dingen; je begint een nieuw gevoel van eenheid te ervaren, en een ongelooflijke liefde die feitelijk met het geboren worden door je cellen heen begint. Je begint liefde te vibreren!

Terwijl je je begint te openen voor die vibratie van liefde, herken je en herinner je je dat deze liefde in alles bestaat, in elk moment. De waarheid is dat jullie liefde zijn. Wij vragen jullie om je open te stellen voor het wonder van jezelf, en jezelf te omarmen.

Voel, terwijl je de woorden IK BEN uitspreekt, de kracht in jezelf; voel hoe de cellen beginnen te vibreren en zich beginnen af te stemmen. Gebruik je adem terwijl je de woorden uitspreekt; de adem helpt bij deze afstemming. Wees je bewust van je hart, leg je hand op je hart en breng je bewustzijn ernaartoe. De liefde wordt geactiveerd door de cellen van je hart. Er vindt een hartontwaken plaats. Het kan een emotioneel moment zijn wanneer vreugde het hart begint te transformeren.

Wat een uitdaging om bewust te leven en een katalysator voor de wereld te zijn! Telkens wanneer we een deel van onszelf ontmoeten en ons in dat deel van ons ontvouwen, maken we een doorbraak voor anderen om ook te helen, te transformeren en zich te beginnen te verbinden, zodat zij hun plaats in het universele geheel kunnen innemen. Wees je ervan bewust dat dit een herinneringsproces is. Jullie ontwaken en nemen je kracht terug, het uitlijnen van jezelf en het opnieuw uitlijnen van de cellen zodat jullie beginnen te vibreren met de vierde/vijfde/zesde-dimensionale energieën.

Nu je begint te leven in afstemming op je hart, met de nieuwe vibratie van liefde (IK BEN), is het tijd om je open te stellen voor een nieuwe manier van zijn en leven in de wereld. Wanneer je in een bewuste staat leeft, en open bent voor wat er om je heen gebeurt, begin je verantwoordelijkheid te nemen voor wat er in je wereld gebeurt. Dit maakt het mogelijk om je vervolgens open te stellen voor de boodschappen en geschenken die voor je aanwezig zijn, en in staat te zijn deze geschenken te benutten. In feite word je het geschenk voor de wereld, alles zijn wat je kunt zijn in elk moment. Wanneer je jouw unieke energetische handtekening op het Universele raster activeert, is dat werkelijk het begin van je zelfrealisatieproces.

Hoe we ervoor kiezen te leven, de discipline die we hebben, en de toewijding die we aan onszelf wijden, bepalen wat onze ervaringen zullen zijn. Zelfdevotie is een sleutelcomponent voor je voortdurende ontplooiing van het Zelf, en een deel van die toewijding is om een discipline in jezelf op te leggen. Dit creëert een zelf-liefhebbende actie die ons hart opent voor vreugde. Dus wat we doen en hoe we de dingen doen in onze wereld hebben een direct resultaat op de ervaringen die we voor onszelf creëren. Hoe wij die ervaringen of uitdagingen in elk moment tegemoet treden of begroeten, en de acties die wij ondernemen, zijn wat onze wereld creëert. Wij leven het resultaat van onze daden. Het is als het planten van zaadjes in een tuin; we oogsten wat we zaaien.

Er is geen scheiding in dit universum: Wat je aan jezelf geeft, ontvangen anderen automatisch. We zijn niet afgescheiden van iets; er is alleen eenheid. Dit is een waarheid. Als je de IK BEN energie in je wereld ontmoet, zal er een expansie van jezelf plaatsvinden, en in die expansie zul je een groter bewustzijn voelen van dit lichtaspect van jou. Het zal voelen alsof je op de een of andere manier meer tot jezelf bent gaan behoren. Er zal een dieper gevoel van verbondenheid zijn, vanwege het eenheidsaspect van de IK BEN energie. Je zult automatisch meer op jezelf gericht zijn in elk moment, waardoor je automatisch aanwezig kunt zijn voor alle anderen. Je zult een natuurlijke helende kracht worden in dit universum, omdat je verbonden bent met de eenheid. Wanneer we in die plaats leven, zijn we automatisch op één lijn met anderen. Het maakt deel uit van de goddelijke economie van het leven; we verbinden ons met de Goddelijke essentie van anderen als deel van het universele geheel, en dat stelt ons in staat om op natuurlijke wijze ruimte te maken voor ieder mens om zichzelf in zijn of haar licht te baren, en zijn of haar geboorterecht op te eisen, wanneer hij of zij er klaar voor is.

Elke persoon kiest zijn of haar moment om zich af te stemmen op het Zelf; het is niet onze verantwoordelijkheid wanneer hij of zij ervoor kiest om dat te doen. Het is belangrijk om ieders individuele proces te eren, en de manier waarop hij of zij ervoor kiest om in elk moment te leven. Maar het is verbazingwekkend hoe krachtig het voor anderen kan zijn om getuige te zijn van jouw ontplooiing. Het is door jouw levend voorbeeld dat anderen geïnspireerd kunnen raken om hun stappen te zetten. De energie die je in je draagt als je door de wereld beweegt, heeft invloed op allen die met jou in contact komen. Wanneer we onze aandacht op iemand anders richten, verlaten we onszelf en verlaten we het moment, en wanneer je het moment verlaat, ga je in afscheiding. We hebben de neiging onze aandacht op iemand anders te richten wanneer we niet willen voelen wat er in onszelf omgaat.

Alles wat we doen creëert een reactie in de wereld: elke actie en elke gedachte. Gedachten en daden creëren een golf van energie waaruit IK BEN de wereld ingaat, zodat jij een verschil kunt maken op dit aardse vlak. We kunnen elk moment bewust creëren als we ons verbinden met de IK BEN. Een deel van de derde-dimensionale illusie is het gevoel dat we onmogelijk zo machtig kunnen zijn, en dat we geen verschil maken in dit universum. In werkelijkheid zijn we zo krachtig met onze gedachten dat ieder van ons in elk moment de gelegenheid heeft om te co-creëren hier op het aardse vlak en in het hele universum!

We kunnen zachtjes wandelen op dit aardse vlak, zachtjes maar krachtig onze plaats innemend en bewegend met een bewustzijn, liefde en respect voor al het leven, inclusief onszelf!

De Pleiadiërs door Christine Day

Kunstenaar: onbekend
Bron: https://thegalacticfederation.com/414aa