Bekijk de Workshops →

Wakker worden uit de droom

Geplaatst op 7 maart 2022

Spreuk: 'Je hoeft niet te vechten tegen het afschuwelijke spook in je nachtmerrie. Wanneer je bewust wordt dat je droomt, verliest het zijn kracht…'

Honderden miljoenen mensen worden wakker op aarde en beginnen te doorzien wat er achter de schermen speelt. Het is in deze tijd steeds makkelijker om het spel van macht en controle BUITEN JE te herkennen. Het is echter vaak moeilijk om te doorzien hoe diezelfde neiging tot destructie ook IN JOU zit. Alleen van binnenuit kan de wereld echt veranderen. Daarover gaat deze blog van Henk Fransen

HEERSCHAPPIJ OVER DE MENS
Spreuk: 'De mens is van oorsprong puur licht, onvoorwaardelijke liefde en één met de schepping. Er zijn echter dingen gebeurd waardoor hij is ‘opgesloten’ in zijn lichaam en hij zichzelf ervaart als gescheiden van anderen en gescheiden van de schepping.'

In mijn blog De strijd om ons DNA heb ik beschreven dat er in een ver verleden een strijd heeft plaatsgevonden op aarde, een verwoede poging om heerschappij te krijgen over de mens en zijn verbinding met het licht. Deze strijd is gedeeltelijk gewonnen door een, zou je kunnen zeggen, destructieve kracht. ‘Destructieve’ is daarbij niet bedoeld als een oordeel, maar om aan te geven dat deze kracht geen liefde kent, enkel een honger naar macht. En die honger is zo onstilbaar, dat deze de neiging heeft alles in zijn omgeving uit te putten en uiteindelijk te gronde te richten.

EEN SLUIER OVER DE SCHEPPING
Door de gedeeltelijke overwinning die de destructieve kracht boekte, kon deze een misleidende sluier leggen over de mens. Daardoor vergat de mens (gedeeltelijk) zijn innerlijke licht; hij identificeerde zich meer en meer met deze sluier. De sluier die over de mens werd gelegd, was de persoonlijkheid, de persona, oftewel het masker. Veel mensen begonnen dus te denken dat ze hun masker waren.

Wanneer de destructieve kracht weinig grip had op een mens, was die mens flexibel, voelde hij zich verbonden met zijn omgeving en scheen zijn innerlijke licht nog vrij helder door de persoonlijkheid naar buiten. Maar wanneer een mens meer in de greep van de destructie raakte, werd zijn persoonlijkheid hard, ervoer hij zich als afgescheiden van het geheel en had hij veel behoefte aan macht. En wanneer iemand bijna helemaal in de macht van de destructieve kracht was, toonde zijn gezicht zich even gemeen als dat van de destructieve kracht zelf. Het was alsof je de destructieve kracht dan door het masker heen kon ruiken. Gelukkig kwam dat laatste niet vaak voor, maar als het zo was, was het heel eng. Alsof de liefde helemaal was verdwenen.

MACHT, MACHT EN NOG EENS MACHT
De mensen die het meest in de greep van de destructieve kracht waren, kwamen uiteindelijk vaak op machtige posities terecht. Van daaruit probeerden ze de wereld naar hun hand te zetten en steeds méér macht en controle te krijgen. Ze bouwden organisaties, politieke structuren en zelfs hele imperiums met het doel om macht te verankeren op aarde.

Na vele generaties was het bijna alsof deze machtsstructuren, destructieve krachten op zich geworden waren. De onstilbare honger van de macht zette mensen eeuw na eeuw tegen elkaar op, putte de aarde meer en meer uit en verstoorde het ecologisch evenwicht van de planeet tot de rand van de afgrond.

WAKKER WORDEN
Echter, door de groeiende onhoudbaarheid van deze situatie, en ook wel omdat het zo overduidelijk zichtbaar werd, begonnen veel mensen te ontwaken. Ze begonnen in te zien dat de destructieve kracht eigenlijk geen enkele macht had. De enige macht die hij had, was de macht die de mens hem gaf.

Wanneer de mens zich zijn innerlijke licht herinnerde, was het alsof de destructieve kracht niks meer in te brengen had. Het was dan alsof de mens wakker werd uit een boze droom. En de sleutel tot het helemaal ontwaken, was om het spel helder te doorzien en er geen energie (meer) aan te geven!

HET SPEL DOORZIEN
Om helemaal wakker te worden is het dus belangrijk om de werking van de destructieve kracht op aarde te doorzien. Wanneer je ontwaakt, herken je deze in eerste instantie vaak búíten jezelf, bij anderen, in de politiek en op het wereldtoneel in het algemeen (oorlog, geweld, misbruik van mensen, uitputting van de aarde, enz.).

Om volledig wakker te worden, is het echter belangrijk dat je ook doorziet hoe de destructieve kracht binnen ín jou werkt. Pas wanneer je dat helder doorziet, verliest deze kracht zijn werking in en op jou en word jij een transformerende licht- en liefdeskracht op aarde; een helende kracht voor het hoogste goed van de schepping.

HOE HERKEN JE DE DESTRUCTIEVE KRACHT BUITEN JE?
Vrijwel alles wat macht uitoefent, dwang oplegt, bang maakt, controleert of manipuleert in welke vorm dan ook, verwijst naar die kracht die geen liefde is. Deze destructieve kracht probeert altijd mensen tegen elkaar uit te spelen door twee kampen te creëren; het ene kamp is dan goed en het andere fout (of ‘de vijand’).
Het gevolg van deze destructieve werkwijze is altijd een vorm van schade aan mens, dier en plant, vormen van uitputting en uiteindelijk totale vernietiging. Overal waar je dit soort zaken in meer of mindere mate ziet, is de destructieve kracht aan het werk: oorlog, geweld, misbruik, uitbuiting, isolatie, ziekte en dood.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de destructieve kracht zich alleen kan manifesteren via de mens; via jou en mij dus. Stop dus met het mede-aanrichten of in stand houden van schade in welke vorm dan ook zodra je herkent dat je dit doet. Doe er niet (meer) aan mee. Geef het geen energie. Laat het met rust.

Voer dus geen strijd met je partner of ex, dwing je kinderen niet, koop geen kleding die gemaakt is met behulp van kinderarbeid, eet geen vlees van dieren die lijden in de bio-industrie, maak geen onnodige vliegreizen, enz. Er is genoeg om te herkennen en het is een uitdaging om ermee te stoppen, maar wanneer je op die manier je innerlijk weten uitdrukt, nemen zowel je lichtkracht als je eigenwaarde toe en sterft de destructieve kracht op aarde af.

EN DE OORLOG IN OEKRAÏNE DAN; HOEF IK DIE ALLEEN MAAR TE DOORZIEN?
Het doorzien van het goed-fout-denken betekent niet dat je passief zou moeten toekijken. Het is alleen belangrijk om te weten dat elke actie die je onderneemt vanuit goed-fout-denken, je niet verder brengt dan datzelfde goed-fout-denken; de eeuwige strijd hier op aarde. Daarmee blijf je in de greep van de destructieve kracht, voedt je zijn programma en blijft hij aftappen op jouw emoties en levensenergie. Daarom is het belangrijk om de strijd eerst helder te doorzien, want dan kun je vanuit een heel ander perspectief handelen. De gulden regel die in vele oude tradities wordt genoemd voor constructief en liefdevol handelen, luidt: ‘Handel altijd voor het hoogste goed’, dat wil zeggen: met het hoogste belang in gedachten van ieder mens, ieder dier en iedere plant.

Wil je dus een kaarsje branden of mediteren, doe dat dan niet alleen voor de Oekraïners (waarbij je stilletjes tegen de Russen bent). Nee, doe het voor het hoogste goed van elke Oekraïner, elke Rus, elke dader, elk (oorlogs)slachtoffer, ieder mens, ieder dier en iedere plant op deze zo mooie planeet. Dat zal je trilling verheffen, ver boven het goed-fout-denken en de destructie. Iets doen voor het hoogste goed stemt je overeen met alle licht- en liefdeskrachten in het universum en het zal, wanneer je het oprecht meent, diep in je doorwerken en elke handeling in je leven transformeren in een helende kracht.

HOE HERKEN JE DE DESTRUCTIEVE KRACHT IN JEZELF?
Alle machtsstructuren die je in de wereld ziet, zijn vormgegeven door de mens; door jou en door mij dus. Ze komen van binnenuit! Maar waar zit deze machtsstructuur vanbinnen dan? Zoals hierboven beschreven is het enige aangrijpingspunt dat de destructieve kracht heeft het masker dat hij voor de mens heeft bedacht; de sluier dus die hij over de mens en de schepping heeft neergelegd. Wanneer de mens dit masker gelooft en serieus neemt, zit hij gevangen in een heel nauw perspectief. Wanneer hij het masker doorziet en ontspant, begint het op te lossen en krijgt hij weer contact met zijn essentie. Maar het is nu júíst de sluier die het zo moeilijk maakt om het spel vanbinnen helder te doorzien. En toch is dat mogelijk. Zeker in deze bijzondere tijd op aarde.

In essentie is de werking van je persona, van je masker, precies de werking van de destructieve kracht zelf, namelijk het creëren van een scheiding, van twee kampen, oftewel van goed-fout-denken. Wanneer je het onderwerp goed-fout-denken aansnijdt, zeggen, roepen, schreeuwen mensen vaak: ‘Ja, maar bepaalde zaken zijn toch goed, en bepaalde zaken zijn toch fout?!’ En het is precies de heftigheid waarmee ze dit uiten die de (wurg)greep van de destructieve kracht op de mens laat zien. De destructieve kracht heeft met het goed-fout-denken niet alleen de uiterlijke schepping verdeeld, maar bovendien jou vanbinnen gespleten.

Hij heeft dit goed-fout-denken vervolgens in de loop van de eeuwen diep verankerd in opvoeding, onderwijs en wetenschap. Op die manier word je er van kinds af aan mee doordrongen, tot in elke cel van je lichaam, en op een gegeven moment weet je beter. De goed-fout-programmering is vaak zo goed gelukt, de val zó diep, de sluier zó ondoorzichtig, dat je niet eens meer doorhebt dat je oordeelt en dat je daarmee dus je onschuld bent verloren. Maar het oordelen, het denken in goed en fout, is je masker; het heeft niks te maken met het echte leven dat zonder oordeel eindeloos creatief evolueert.

HET GOEDE NIEUWS
Gelukkig lost het toenemende licht op aarde de sluier momenteel in snel tempo op en wordt het gemakkelijker om óók het spel van de destructieve kracht ín onszelf te doorzien. Vrijwel alle deelnemers aan mijn cursussen, bijvoorbeeld, ervaren direct een herverbinding met de onvoorwaardelijke liefde die ze in wezen zijn wanneer ze het goed-fout-denken, het denken in twee kampen, voor korte tijd leren parkeren,. Het leven begint dan weer te stromen en ze ervaren de wonderbaarlijke ondersteuning van de levensstroom, die alles naar ze toebrengt wat ze nodig hebben. Ja, wanneer we wakker worden, ervaren we dat het universum wezenlijk goed is en dat niets buiten ons macht heeft over ons. Zó is het leven op aarde bedoeld. Dít is wie we echt zijn.

Dit voorbeeld laat zien hoe gemakkelijk het licht en de liefde momenteel beschikbaar zijn. En ja, natuurlijk is er daarna nog een hele weg te gaan om met elkaar de effecten en gevolgen van duizenden jaren programmering te transformeren, maar dat kan gemakkelijk een vreugdevol proces zijn; een eer om deel van uit te maken.

Wanneer de mens ontwaakt uit de misleidende greep van het goed-fout-denken, ervaart hij dat het universum wezenlijk goed is, altijd goed is geweest, en dat niets buiten hem macht heeft over hem.

SAMENVATTING
In essentie herken je de destructieve kracht dus aan het denken in goed en fout, het creëren van twee kampen. Wij tegen Irak, wij tegen Rusland, wij tegen een virus, wij tegen kindermisbruik, wij tegen onrecht, wij tegen vul-maar-in… , maar ook: ik tegen mijn verslaving, ik tegen mijn ziekte, ik tegen mijn luiheid, ik tegen mijn boosheid, ik tegen vul-maar-in… Het is zo ongelooflijk gemakkelijk om in deze valkuil van de destructieve kracht te stappen! Het is immers logisch dat je tegen deze zaken bent; die zijn toch ook niet goed?! En zoals ik al aangaf: de goed-fout-programmering is vaak zo goed gelukt, de val zó diep, de sluier zó ondoorzichtig, dat je niet eens meer doorhebt wat je doet, namelijk dat je je met elk oordeel afsnijdt van je essentie, die liefde is. En het is nu juist de liefde die zo hard nodig is in deze tijd.

Spreuk: 'Wanneer ik mezelf - inclusief mijn masker - aanvaard, kan de destructieve kracht mij niet langer in zijn greep houden. Mijn rigide masker ontspant, pijn en agressie lossen op, oordelen verdampen. Waar ik me ook bevindt in mijn evolutie, alles verzacht. De spontane levensstroom hervindt zijn weg. Het leven begint zich weer te ontvouwen zoals het altijd bedoeld was, puur en onschuldig, eindeloos creatief, net als vóór de zondeval.'

Toevoeging: Goed-fout-denken is iets anders dan onderscheidingsvermogen. Goed-fout-denken is veroordelen van dingen, onderscheidingsvermogen stelt je in staat zonder oordeel de consequenties in te zien van verschillende handelswijzen. Goed-fout-denken sluit je op in slechts een klein deel van de werkelijkheid; onderscheidingsvermogen bevrijdt en heelt je.

Bron: Henk Fransen