Bekijk de Workshops →

Ho'oponopono

Geplaatst op 7 oktober 2019

Ho’oponopono is ontstaan uit een oeroude Hawaïaanse traditie en betekent: Recht doen, afstemmen, rechtzetten wat fout is, weer in orde brengen. Het is een proces van berouw of verzoening tussen mensen van dezelfde gemeenschap, van dezelfde familie. Dit werd samen met een gids of geestelijke gedaan.

Morrnah Simeona, een sjamaan, verklaarde dat het proces van Ho’oponopono vereenvoudigd kon worden. Anderen hoeven er niet bij te zijn. Het is vooral van belang om jezelf te vergeven, verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf.

Herinneringen
We gaan gebukt onder onze herinneringen en het doel van Ho’oponopono is om je hiervan te bevrijden. Als deze sluier wordt verwijderd, kunnen we de goddelijkheid in onszelf ontdekken. Uitzoeken wie we echt zijn. Met behulp van dit proces worden de herinneringen bevrijd en door de goddelijkheid omgezet in pure kracht.

De rust begint bij jezelf en bij niemand anders. Wat buiten jezelf ligt, is in feite een weerspiegeling van iets in jezelf, zoals overtuigingen, gedachten of herinneringen. Een negatieve gedachte zal een negatieve werkelijkheid creëren. Bij een positieve gedachte, creëer je een werkelijkheid van harmonie en rust.

Het gaat om het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor wat je voelt en voor wat je aan het creëren bent. Zodra je deze situatie, waarvoor je zelf verantwoordelijk bent, aanvaard hebt, kun je beginnen met het opruimen van al je herinneringen die de oorzaak van je ongenoegen zijn. Want herinneringen gunnen je geen enkel moment van rust. Ze sturen onbewust je leven en verhinderen dat jij jezelf ongedwongen kunt uiten.

We zijn niet onze herinneringen, we zijn veel meer dan dat!

Voor de Ho’oponopono gebruik je vier zinnetjes:

  • Het spijt me – omdat je niet wist dat je die herinnering in jezelf had
  • Vergeef me – je vraagt je goddelijkheid om je te helpen bij het vergeven van jezelf, omdat je je laat leiden door deze herinneringen.
  • Dank je wel – aan de herinneringen die bij je opkomen, waardoor je de kans krijgt om ze vrij te laten en je bedankt ook de goddelijkheid om je hiermee te helpen.
  • Ik hou van je – terwijl je dit zegt, richt je je tot je herinneringen en tot jezelf. Alleen de Liefde geneest.

Het proces is bedoeld om jezelf te vergeven, jezelf te bedanken en liefde te geven. Door dit toe te passen, maak je het geheugen leeg. Naarmate dit leed in jezelf afneemt, verdwijnt dit ook bij de ander. De woorden richt je tot jezelf maar ook tot het kleine (lijdende) kind in jezelf.
Je kunt de zinnetjes opzeggen en ook de muziek afspelen. Zoek eventueel een langere versie op internet.

Je hoeft niets te doen of te begrijpen
Je hoeft niet meer uit te zoeken waar die herinnering vandaan komt of welke pijnlijke gebeurtenis eraan ten grondslag ligt. Dit is vooral moeilijk voor de geest (mind), want die wil juist alles controleren en begrijpen. Hij heeft een vrije wil. Hij kan beslissen om alle controle en macht los te laten en vertrouwen te hebben in je innerlijke goddelijkheid door aan je hogere Ik (je Ziel) te vragen je herinneringen op te ruimen en je ervan te bevrijden.

Om die reden is het belangrijk om een enorm zelfvertrouwen te ontwikkelen. Je moet het volste vertrouwen in je Ziel hebben, zodat de Geest er uiteindelijk in slaagt om alle macht en controle los te laten. Intelligentie maakt plaats voor gevoelsmatige intuïtie.

De Kosmische Mensjes kunnen je hier heel goed bij ondersteunen. Zij zijn bedoeld om je Geest, je mind of ego, te kalmeren, in balans te brengen, zodat je vertrouwen gaat krijgen in je Ziel en je Lichaam. Door een Mensje bij je te gaan dragen kun je oude stukken in jezelf gaan helen. Meer info over de Kosmische Mens lees je hier >>

Daarnaast kun je het Icoon Ho'oponopono met het kleuradvies gaan kleuren en hierbij de Inspiratiegeuren Bevrijding & Vergeving gebruiken. De combinatie van dit alles werkt heel krachtig en diep.
Wil je hier meer over weten of het Icoon bestellen, neem dan contact met me op.

Gebruikte informatie:
De genezende kracht van Ho’oponopono – Dr. Luc Bodin, Nathalie Bodin, Jean Graciet

Zonder naams- en bronvermelding heb je geen toestemming om informatie te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, microfilm of op welke wijze dan ook.