Bekijk de Workshops →

Slangendrager (Ophiochus), het verborgen Sterrenbeeld

Geplaatst op 3 november 2018

Al geruime tijd ben ik geïntrigeerd door het getal 13, het getal van verandering, scheppingskracht en een vrouwelijk getal.
In steeds meer disciplines kom ik 13 tegen. Zo ook bij de dierenriemtekens. Het 13e teken is de Slangendrager (Ophiochus), een bijzonder teken en volgens mij ook heel belangrijk.
Ik zal het je uitleggen ...

Enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling werd door de Babyloniërs de schijnbare baan van de Zon, de ecliptica, opgedeeld in twaalf even grote delen van 30° met het lentepunt als begin. Deze 12 delen worden de tekens van de dierenriem genoemd en vielen toen grotendeels samen met de sterrenbeelden van de dierenriem. Waarschijnlijk om die reden hebben ze dezelfde naam gekregen als de achterliggende sterrenbeelden.
Elk teken van de dierenriem was verbonden met het deel van het jaar waarin de Zon in het bijbehorende sterrenbeeld stond.

De astrologie houdt de 12-deling van 30° aan, met dus 12 dierenriemtekens. Dit is de tropische zodiak. Ze zijn verbonden met de seizoenen, de eveningen en zonnewendes.
De astronomie verbindt de sterrenbeelden met de sterren en zij zien de zon door 13 tekens gaan. Dit noemen ze de siderische zodiak.

De Aarde en ons zonnestelsel zijn constant in beweging en zo komt het ook dat de Sterrenbeelden andere posities ten opzichte van onze Zon hebben gekregen. De astrologie trekt zich niets van deze verschuiving aan en blijft bij de 12 sterrenbeelden.

Astronomie
Als we de dierenriem gebruiken als een meetlat voor een proces … dat in Ram een eerste impuls kent en in Vissen tot een afronding komt, kunnen we de opeenvolgende dierenriemtekens beschouwen als een cyclus, waarin elk teken een bijzondere fase vertegenwoordigt.

De Slangendrager is zichtbaar tussen 29 november en 17 december, en kunnen we daarom zien als een schakel in het proces van Schorpioen naar Boogschutter.
Dit is een afbeelding van de nieuwe indeling.

Schorpioen en Boogschutter zijn nogal tegengestelde tekens…

  • De Schorpioenenergie is een sterke naar binnen werkende energie, die noodzaakt om te focussen, erin te gaan en die voor sommigen zwaar, donker, pessimistisch of onontkoombaar voelt.
  • De Boogschutterenergie is juist sterk naar buitengericht, brengt beweging, maakt lichter en geeft vleugels.

In de dierenriem volgen ze na elkaar en vertegenwoordigen ze in de cyclus twee in elkaar overgaande energieën.

Wat gebeurt er in het proces van Schorpioen naar Boogschutter …
… tussen de duisternis van de crisis en het licht weer zien,
… tussen de diepste diepte en de hoogste idealen,
… tussen de grootste kwetsbaarheid en het overtuigendste inzicht,
… tussen wanhoop en hoop,
… tussen angstig vastklampen en grenzeloos vertrouwen,
… tussen pessimisme en optimisme,
… tussen depressie en manie,
… tussen sterven en herboren worden?

Het moet iets zijn dat onzichtbaar, diep van binnen een knopje omzet, waardoor het mogelijk wordt de neerwaartse spiraal om te buigen naar een opwaartse.
Het is de impuls van overgave aan je angst, waardoor er ineens niet meer geblokkeerd, afgeweerd of verdedigd hoeft te worden. Een impuls die vaak pas gevoeld kan worden als het echt niet langer meer kan, op het diepste punt van de duisternis. Er komt energie vrij om een ommekeer mogelijk te maken, om de weg uit het dal terug te vinden.
Esoterisch wordt de overgang van Schorpioen naar Boogschutter gezien als een punt van wederopstanding na een stervens- en transformatieproces. Hier bevindt zich het gat in de dierenriem waar kosmische energie in en uit kan stromen.

De Slangendrager is de verbindingsschakel tussen tegenstellingen en draagt in potentie het vermogen, om dingen die uit balans zijn te herstellen met symbolen als de brug, de regenboog, de handreiking. Hier vindt de transformatie plaats! Dit past bij de genezende kwaliteiten van Chiron, die Hans Planje als heerser van de Slangendrager ziet.

Chiron staat voor de pijn die eerst gezien en geaccepteerd wil worden, het verdriet dat eerst geuit wil worden of de angst die eerst onder ogen gezien en gevoeld dient te worden, voordat überhaupt een verbindingsschakel gelegd en de brug geslagen kan worden.

De Slangendrager brengt vrouwelijke en mannelijke waarden in ons samen en schenkt ons eenheids-bewustzijn. Hij helpt ons met de laatste stappen in onze ontwikkeling en onze aansluiting met de Bron.

De Slangendrager is een bijzonder moment in de totale cyclus, die als 12-deling is gedefinieerd. Deze 12-delige cyclus is Zon-gerelateerd en mannelijk, 12 maanden in het jaar en een mathematisch perfect getal.
Daarnaast is er de siderische cyclus met 13 sterrenbeelden. Deze is Maan-gerelateerd en vrouwelijk, 13 Manen in een jaar en het getal dat de perfectie van de 12 doorbreekt. Waarom zouden ze niet naast elkaar bestaan en elkaar aanvullen?

Dit is een zeer beknopte samenvatting van de uitgebreide reader die Hans Planje geschreven heeft. Als je er meer over wilt weten, kun je deze reader bij hem bestellen. Kijk hiervoor op hansplanje.nl

Nog even een uitgebreidere beschrijving van Schorpioen en Boogschutter:

Schorpioen associëren we met diepgang en intensiteit. Het is een fase van emotioneel reageren op de ander. Men gaat op zoek naar de verborgen kanten van het leven en de geheimen van het bestaan. In deze fase is de mens bereid tot het uiterste te gaan om tot de kern door te dringen. Dit gaat vaak samen met een sterke behoefte aan diepgaand ervaren en intensief beleven van alles wat de mens in deze fase meemaakt.
Zich ergens instorten en helemaal voor geven is voor Schorpioen kenmerkend, maar dit maakt ook uiterst kwetsbaar. Daardoor kan Schorpioen ook afstandelijk en gesloten zijn uit angst zelf gekwetst te worden. Zijn wapen is de gifangel, de spreekwoordelijke steek onder water, waarmee hij zich kan afweren als hij zich aangevallen voelt.

Boogschutter wordt geassocieerd met zingeving en groei, want in deze fase wordt een verband gezocht tussen de uiterlijke manifestatie en de innerlijke ervaring. Het geheel is meer dan de som van de afzonderlijke delen, is het principe van de Boogschutter. Daarom is de mens in deze fase voortdurend op zoek naar samenhang en integratie.
Het zoeken dat in de Schorpioenfase is begonnen vanuit het gevoel dingen te willen doorgronden, is nu vanuit de opgedane ervaringen een innerlijk weten geworden. De mens ontdekt in deze fase zijn eigen waarheid en heeft de behoefte deze uit te dragen. Maar de mens kan zo overtuigd raken van zijn eigen waarheid, dat hij vergeet dat er vele waarheden, levensbeschouwingen en wereldbeelden zijn en dan wordt zijn idealisme tot fanatisme en zijn leer tot dogma.

Zonder naams- en bronvermelding heb je geen toestemming om informatie te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, microfilm of op welke wijze dan ook.