Bekijk de Workshops →

Ziekte is Anders

Geplaatst op 30 mei 2022

Biologika Nederland heeft een mooie serie video's van Ingmar Marquardt over de 5 Biologische Natuurwetten van de Germaanse Geneeskunde (GNM) bewerkt voor Nederland.

GNM geeft het besef dat ieder organisme over een onuitputtelijke creativiteit en buitengewone, zelfherstellende vermogens beschikt. Het is de erkenning dat iedere cel in ons lichaam is toegerust met een biologische wijsheid die wij delen met alle levende wezens.

Gedurende 7 korte video's krijg je een overzicht van deze nieuwe, bio-logische kijk op ziektes als reactie op biologische conflicten. De video's gaan ook in op de problemen die samenhangen met de ontdekking van deze wetmatigheden, die in het verleden de verspreiding ervan in de weg hebben gestaan.

Het bijzondere van de GNM is dat ieder mens na deze korte videoserie een eerste inschatting kan maken, door de 5 natuurwetten te vergelijken met persoonlijke gebeurtenissen uit het verleden om te zien of ze kloppen. Door dieper te graven, kan elke natuurwet afzonderlijk worden beoordeeld, zodat jouw onderzoek jouw begrip kan verheffen van geloven tot kennis.


Deel 1 - De inleiding
In deze inleiding wordt uitgelegd waarom het zinvol kan zijn om een geheel nieuwe kijk op ziekte en gezondheid te overwegen.

Deel 2 – De ontdekking
Dit deel geeft een chronologisch overzicht van de ontdekkingen van de Nieuwe Medicina en somt de problemen en hindernissen op in haar historische ontwikkeling.
Biologika gebruikt de naam Nieuwe Medicina voor de Germaanse Geneeskunde.

Deel 3 – Zinvolle Biologische Speciaalprogramma’s
In dit deel onderzoeken we een radicaal andere kijk op ziekte, die wordt samengevat in de 5e biologische natuurwet en de basis vormt van de Nieuwe Medicina.

Deel 4 – Het biologische conflict
In dit deel laten we zien hoe een Zinvol Biologisch Speciaalprogramma (=ziekte) begint als reactie op een situatie die wordt waargenomen als een biologisch conflict, een proces dat is gespecificeerd in de 1e biologische natuurwet. Zowel de conflictinhoud als de synchroniciteit van de 3 niveaus worden onderzocht.

Deel 5 – De twee fasen van een ZBS
Hier laten we zien hoe een Zinvol Biologisch Speciaalprogramma (=ziekte) zich ontvouwt en hoe deze kennis heilzaam kan zijn.

Deel 6 – De Weefseltypen
Dit deel identificeert de 3 basis weefseltypes en associeert elk met een specifieke ZBS (=ziekte).

Deel 7 – Hoe kun je de 5BN aan jezelf bewijzen?
In dit laatste deel van deze bio-logische, natuurlijke kijk op ziektes, worden manieren voorgesteld waarop je persoonlijk de 5 biologische natuurwetten kunt testen. Dit in tegenstelling tot eerdere medische benaderingen, die de patiënt deze mogelijkheid niet bieden.

Bron: Biologika Nederland


Kom je er zelf niet niet uit of vind je het fijn om wat begeleiding te hebben, dan is het is ook mogelijk dat ik met je meekijk. Door samen je situatie te bespreken en het stellen van vragen, kan er al veel duidelijk worden. En als het thema duidelijk is, kunnen er desgewenst ook behandelingen gegeven worden om een herhaling van het thema te voorkomen.
https://kleuren.inekevandervalk.nl/inzicht_met_kleur/germaanse-geneeskunde

Uitsluitend met naam- en bronvermelding heb je toestemming om deze informatie te delen.