Bekijk de Workshops →

Heilige geometrie

Geplaatst op 4 augustus 2015

Geometrie pas ik veel toe in mijn werk, in workshops en cursussen, maar ook in persoonlijke consulten. Tijd om het wat nader toe te lichten.

Geometrie is een Grieks woord, dat letterlijk 'het meten van de Aarde' betekent. Ze werd vooral gebruikt om land op te meten. Tegenwoordig noemen we dit landmeetkunde.

Heilige geometrie gaat over de harmonie en orde van de materie, het fysieke. Geometrie is gebaseerd op de beweging van de hemellichamen. Oude volkeren bouwden hun tempels en heiige ruimtes zorgvuldig volgens de juiste meetkundige richtlijnen en verhoudingen. Die verhoudingen werden bepaald door getallen. Zoals phi, die ook wel de Gulden Snede wordt genoemd.

De meetkunde van Euclides en de getallenleer van Pythagoras vormen samen de Heilige geometrie. Geometrie en getallen zijn heilig, omdat ze deel uitmaken van de verborgen orde achter de schepping. Deze kennis wordt ons ook volop weerspiegeld in de natuur. Kijk bijvoorbeeld naar schelpen of hoorns. Maar ook bij de planten, kristallen en in de muziek zien we het veelvuldig terug.

bron foto: www.destrijdbaregrafica.be

Plato heeft de vele vormen en figuren in de natuur teruggebracht naar 5 eenvoudige vormen, ook wel Platonische lichamen genoemd:

  • Tetraëder - 4 gelijke driehoeken
  • Hexaëder - 6 gelijke vierkanten
  • Octaëder - 8 gelijkzijdige driehoeken
  • Dodecaëder - 12 regelmatige vijfhoeken
  • Icosaëder - 20 gelijkzijdige driehoeken
    Ze zijn verbonden met de 5 elementen: vuur, aarde, lucht, water en ether.

WIJ zijn dus eigenlijk geometrie. Alles wat bestaat, elke trilling, bestaat uit geometrie. Licht is ook trilling. Je kunt daarom ook zeggen, dat geometrie een taal van het Licht is. Het werkt alleen met beelden, vormen en patronen in plaats van woorden.

Wij zijn zelf een deel van het Licht en daardoor herkent ons lichaam onbewust de geometrische vormen. Je ziel herkent de taal en weet hiermee om te gaan. Het zet je lichaam aan tot verandering en heling.
Dit heeft tot gevolg, dat je beter naar de stem van je Ziel gaat luisteren.
Je kunt je gevoelens beter onderscheiden en uiten. Je hoofd en gevoel komen meer in balans, je wordt rustiger en meer ontspannen. Je intuïtie zal hierdoor ook versterken.

Dolfijnen gebruiken ook geometrie in hun manier van zwemmen. Je kunt er op deze pagina meer over lezen.

Een bekende uitspraak van Plato is: "Geometrie zal de ziel naar de waarheid leiden". Het leidt je naar je eigen waarheid, het contact met je Ziel.

Wil je meer lezen over geometrie? Ik kan je de volgende boeken aanbevelen:

  • Geheime geometrie - Stephen Skinner.
  • Geometrie van de Schepping - Drunvalo Melchizedeck