Bekijk de Workshops →

Hulpmiddel voor bewustwording en ontwaking

Geplaatst op 10 februari 2021

Veronica is in 2015 voor het blog Event.nl gaan schrijven, maar haar “ontwaken” begon al in 2011. Sinds die tijd is zij steeds dieper in het “konijnenhol” gedoken, en nog steeds ontdekt zij dingen waar zij zich eerder niet van bewust was. Zij beseft, dat naarmate zij meer weet, zij minder weet. Dus hoe moeilijk zal het zijn voor mensen die nu tot het besef komen dat er dingen niet kloppen?

De mensen om ons heen denken dat het “nieuws” het echte nieuws brengt en dat alles wat je op het internet kunt vinden is doordrenkt met valse informatie en misleiding (wat gedeeltelijk ook klopt, maar dat geldt ook voor het ‘mainstream nieuws’). Echter, de ontwikkelingen van de afgelopen 12 maanden resulteren erin dat steeds meer mensen zich gaan realiseren dat niet alles is zoals het lijkt of zoals het ons wordt voorgespiegeld.

En dat bracht Veronica tot de vraag: “als deze mensen aan mij vragen om uit te leggen hoe het in elkaar zit, hoe pak ik dat dan aan? Wat kan ik vertellen om ze een basis te geven waarmee ze hun eigen onderzoek kunnen gaan doen?” Want het werkt alleen als ze op basis van wat feiten zich verder gaan verdiepen. Als ik alles vertel wat ik nu ‘weet’ haken ze direct af.

Daarom is zij achter de computer gekropen om te proberen hiervoor een soort handleiding te schrijven. Dit heeft zij gepubliceerd op haar blog, omdat zij ook andere mensen hiermee een leidraad kan geven. Bedenk hierbij wel dat zij met dit stuk absoluut niet de intentie heeft een analyse te geven met alle achtergrondinformatie, maar dat het moet worden gezien als een leidraad om ergens te kunnen beginnen.

Ik ben enorm blij met haar 'handleiding' en deel het graag hier op mijn blog.

Veronica:
Mijn advies aan iedereen is, doe je eigen onderzoek en laat je leiden door jouw gevoel; als iets goed voelt, ga daar dan mee verder, en laat alles vallen wat niet goed voelt. Niemand weet alles, niemand kent de gehele waarheid, dus laat niemand jou vertellen wat je moet geloven.

En waar het gaat om de ‘zwartmakerij’ van lichtwerkers onderling is mijn leidraad heel simpel: degene die dit doet heeft daar zijn eigen redenen voor, maar het past simpelweg niet in een samenleving die zich wil opheffen naar de 5e dimensie. Laat iedereen in zijn waarde.

Uitgangspunten
Er zijn uitgangspunten die de persoon, die verder onderzoek wil doen, moet aanvaarden voordat hij/zij de situatie op Aarde kan gaan begrijpen. Hier ga ik niet in op de geschiedenis vanaf het begin op Aarde, want dat zou het direct al veel te gecompliceerd maken. Dus ik probeer het eenvoudig te houden met de volgende stellingen die hun grondslag hebben in deze geschiedenis:

 1. Er is een groep mensen (we noemen ze de cabal) die al gedurende eeuwen een plan hebben en dit plan geleidelijk uitvoeren. Het wordt van generatie op generatie doorgegeven. Ze staan ook bekend als ‘illuminatie’, of ‘Deep State’, of ‘elite’, en hun plan is de ‘New World Order’.
 2. Het plan is om absolute heerschappij te krijgen op Aarde, waarbij de ‘doorsnee’ mensen hun slaven worden.
 3. Om deze agenda te kunnen uitvoeren moesten ze eerst de heerschappij krijgen over de financiële wereld, de media, het onderwijs, religie, gezondheid, en de politiek en rechtssysteem. Dat is ze gelukt.
 4. Vervolgens moeten zij de mens onderdrukken en daarvoor is het belang-rijk dat de mens zich niet bewust is van zijn eigen oorspronkelijkheid en kracht.
 5. Voor deze onderdrukking worden veel middelen ingezet: de mens machteloos maken d.m.v. armoede en ziekte en afhankelijkheid, angst, mind controle, corruptie en chantage, en waar nodig geweld en moord.
 6. Onder de huidige mensheid bevinden zich veel mensen die onder invloed van mind controle, corruptie, bedreiging en chantage aan deze agenda meewerken, bewust of onbewust, vrijwillig of gedwongen. De cabal gebruikt hierbij ook middelen/methoden om (delen van) het geheugen van mensen te blokkeren.
 7. De cabal beschikt over veel technologie die voor ons wordt achtergehou-den. Onderdeel daarvan is het vermogen om ‘nepmensen’ te creëren, het zogenaamde klonen. Zo kunnen ze bepaalde figuren een langer leven geven. Daarnaast wordt ook veel gebruik gemaakt van dubbelgangers.
 8. Andere technologie waarover ze beschikken is het manipuleren van beelden, zoals holografische voorstellingen waarbij je ervan overtuigd bent dat hetgeen dat je ziet klopt. Of bepaalde informatie integreren in beelden (zoals t.v. en film) die wij bewust niet zien maar die ons op onbewust niveau wel beïnvloedt.
 9. Het belangrijkste middel bij de onderdrukking van de mensheid is het ‘verdeel en heers’ principe. Voorkom dat de mensen bijeen komen en samenwerken in vrede en respect, maar zaai angst en verdeeldheid, achterdocht en wantrouwen.

Werkwijze
Noot: Ik beschrijf alles als in de tegenwoordige tijd, maar er zijn de laatste tijd veel ontwikkelingen die een andere kant op gaan, de positieve kant. Er is nog te weinig feitenmateriaal voorhanden om daar concreet op in te kunnen gaan. Verder moeten we bedenken dat, zoals hierboven gesteld, veel mensen hieraan meewerken onder invloed van mind controle, manipulatie, bedreiging en chantage. Niet alle spelers zijn a priori ‘slecht’.

Financiële wereld
De cabal heeft de financiële wereld in handen gekregen door onder meer manipulatie van geldstromen en het van beide zijden financieren van oorlogen, waarbij de ‘nutteloze’ mens werd gebruikt als kanonnenvoer. Oorlogen zijn bedoeld om geld te creëren; je hebt wapens, tanks, vliegtuigen e.d. nodig om de oorlog te kunnen voeren, en vervolgens heb je weer van alles nodig om alles wat is vernietigd opnieuw op te bouwen. Dit wordt ook het ‘militair industrieel complex’ genoemd.

De mensheid is in financiële slavernij gezet. We hebben geld nodig om te leven, daarom moeten we werken – zodanig dat er geen energie meer over is om met onze zelfontplooiing bezig te zijn – en van het verdiende geld moeten we ruim 70% afdragen in de vorm van allerlei belastingen, waarmee een systeem in stand wordt gehouden dat ons in slavernij houdt. Slim bedacht toch?

Dit alles heeft erin geresulteerd dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter is geworden, en zo heeft ca. 1% van de wereldbevolking het grootste deel van de rijkdom in handen. En het grootste deel van de wereldbevolking lijdt onder armoede en gebrek, waardoor deze mensen niet het vermogen hebben om zich te ontworstelen aan de greep van de cabal. In deze gecreëerde maatschappij kun je jezelf niet in leven houden zonder geld en geldzorgen beheersen je leven volledig.

Media
De media is langzaam maar zeker in hun greep gekomen doordat in de loop van de tijd vrijwel alle media uiteindelijk eigendom zijn geworden van 4 enorme mediabedrijven. En zo kan van bovenaf worden opgelegd wat al dan niet aan de mensen wordt verteld. Doordat de mensheid van alle kanten wordt gebombardeerd met dezelfde gemanipuleerde informatie ontstaat het geloof dat dit toch echt de waarheid moet zijn. Voeg daarbij de mogelijkheid om beeldmateriaal te manipuleren en de mens gelooft wat zijn ogen ‘zien’.

Door de opkomst van het internet is een beweging op gang gekomen die een tegenhanger is van het gemanipuleerde nieuws. Er wordt gesproken over de ‘alternatieve media’, maar ik zou het liever de nieuwe media noemen. Alles wat de mens de mogelijkheid geeft om een tegengeluid te laten horen is een bedreiging voor de agenda van de cabal. Dus, wat gingen ze doen.

Allereerst werd het begrip ‘complottheorieën’ de wereld in geslingerd. Als je deze kreet maar voldoende laat terugkomen worden degenen die de ongewenste informatie doorgeven vanzelf gezien als ‘complotgekkies’, en de geloofwaardigheid van hun informatie is in twijfel getrokken.

Maar toen de opgang van de informatiestromen op het internet niet te stoppen bleek werd de volgende kreet bedacht: fake news. En de kanalen op het internet waarvan veel mensen gebruik maken om informatie door te geven hebben besloten om alles uit hun kanalen te verwijderen wat zij zien als ‘fake news’, of liever gezegd, voor hen ongewenst nieuws. Het gaat zover als het volledig verwijderen van accounts, met alles wat zij in de loop van de tijd hebben gepubliceerd.

Hierbij kan ieder weldenkend mens zich de vraag stellen waarom ze zich zoveel moeite getroosten om deze geluiden de mond te snoeren ….. waar zijn ze bang voor? Je hoeft toch niet bang te zijn voor complotgekkies; laat ze maar kletsen, toch?

Onderwijs
Deze groep mensen zag ook in dat onderwijs een heel belangrijk middel is om de mensen te indoctrineren. Als je de kinderen met de paplepel bepaalde denkpatronen en informatie meegeeft zullen ze zich als volwassenen volledig schikken naar jouw agenda. Onder de manipulatie van onderwijs valt ook het manipuleren van geschriften, de geschiedenis herschrijven, overtuigingen in het lesmateriaal opnemen, en het indoctrineren van het onderwijzend personeel en de hoofden van scholen. Zo zijn ook veel universiteiten in de greep van de cabal gekomen; aangezien de cabal de geldstromen controleert hebben ze alle middelen om allerlei instituten en instanties in hun greep te krijgen met het openen of dichtdraaien van geldkranen.

Religie
Het Vaticaan is een van de hoofdrolspelers in deze agenda. Er is een bank van het Vaticaan en de rijkdommen en landerijen die het Vaticaan bezit gaan ons voorstellingsvermogen ver te boven. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld bij het indoctrineren van de mensen, het onderdrukken van de feitelijke geschiedenis van de mensheid, het manipuleren van mensen en instellingen, en het beheersen van de politieke agenda van vele landen. De belangrijkste spelers zijn de jezuïeten, waarbij we moeten bedenken dat dit in principe de top betreft, de zogenaamde ingewijde jezuïeten die hun afschuwelijke eed hebben gezworen.

Gezondheid
Een mens die ziek is heeft niet het vermogen om zich teweer te stellen tegen de manipulatie en indoctrinatie. Hij wordt in angst gehouden over zijn gezondheid, en angst is een slechte raadgever. Daarnaast wordt veel geld verdiend aan onze ‘gezondheid’, het was dus zeer lucratief om

 • De mens zich onbewust te laten zijn van het zelf herstellend vermogen van het lichaam
 • De gezondheid van de mens te ondermijnen door het bewerken van onze voeding, het water en de lucht die we inademen
 • Homeopathische en natuurlijke geneeswijzen te ondermijnen en chemische geneesmiddelen waarvoor heel veel geld moet worden betaald te introduceren
 • Ziekten in laboratoria te creëren en deze onder de mensen te verspreiden
 • En als de mensen dan uiteindelijk doodgaan aan de ziekte dient dat ook nog hun agenda omdat zij vinden dat de wereldbevolking moet worden gereduceerd.

Gelukkig zijn er nog steeds heel veel artsen en mensen die in de gezondheidszorg werken die deze agenda niet willen dienen, maar de druk die op hen wordt gelegd is enorm. Ze worden bedreigd met het verlies van hun baan als ze niet willen meewerken, en zonder baan heb je geen geld en ben je terug bij het begin; overheersing door armoede. Zoals onder het kopje onderwijs gesteld: veel instituten waaronder universiteiten en ziekenhuizen zitten in de greep van de cabal.

Politiek en rechtssysteem
Tja, ik ben bang dat ik hier niet zoveel uitleg bij hoef te geven. Politici zouden ten dienste moeten staan van de mensen, maar het overgrote deel van de politici wereldwijd speelt het spelletje mee; de macht is in handen gegeven van de economie, multinationals, de conglomeraten, en de soevereiniteit van landen is ver te zoeken. Het is het grote geld wat de wereld regeert, en alles is daaraan ondergeschikt gemaakt. Politici en rechtsdienaren in welke vorm dan ook doen mee, hetzij uit machtswellust en winstbejag, hetzij door bedreiging en chantage.

De kracht van de mens
Uit het bovenstaande blijkt dat ze zich heel veel moeite getroosten om de mens te onderdrukken. Waarom, zou je je afvragen, zijn ze zo bang voor de mens? Je creëert gewoon je slaafje en laat hem voor je werken, dat is het ideaal.

Maar wat als de mens zich niet zo gemakkelijk als slaafje laat gebruiken? Wat als de mens een enorme kracht van zichzelf heeft die de macht van de cabal verre overstijgt? Dan moet je ervoor zorgen dat de mens zich niet (meer) bewust is van deze kracht. En liever nog, dat de mens deze kracht tegen zichzelf gaat gebruiken.

Het manifesterend vermogen bijvoorbeeld is enorm, je bent wat je denkt. Als je het denken van de mens een bepaalde richting opstuurt gaat dit zich manifesteren. Dus, angstig denken versterkt de angst, onzeker denken versterkt de onzekerheid, afhankelijk denken versterkt de afhankelijkheid. En vooral, laat de mens denken dat hij is afgescheiden: van zichzelf, van zijn oorspronkelijke aard en van zijn medemens, dat hij er alleen voor staat.

Komt dit je bekend voor …. 1,5 meter, mondlappen, verbod op samenscholing, verbod om je uit te spreken?

En hoe de kracht van de mens verder te ondermijnen? Door het inbrengen van dingen in het lichaam, bijvoorbeeld door middel van vaccins. Dingen die de mens kunnen beïnvloeden, op afstand aan te sturen. Doe hier je onderzoek naar!

Mind controle: er is al zoveel over geschreven. MK Ultra bijvoorbeeld; het creëren van meerdere persoonlijkheden in een mens, door middel van martelingen, drugs, indoctrinatie. Zodanig dat één van de persoonlijkheden kan worden aangestuurd zonder dat de andere persoonlijkheid of persoonlijkheden zich bewust zijn van wat er gebeurt.

De belangrijkste methodiek die ze gebruiken om ons aan te sturen is het creëren van een probleem om vervolgens met de oplossing te komen (ook bekend als “false flag”). Wij zijn ze dan zo dankbaar dat ze zo goed voor ons zorgen en zijn blind voor de agenda die achter de ‘oplossing’ zit.

Maar …. Wat als ….
Als wij met zijn allen zeggen, genoeg is genoeg. We hebben genoeg geleden, we werken er niet meer aan mee. De crisis die bewust door de cabal is gecreëerd om hun agenda er nu helemaal doorheen te drukken, heeft zich ook tegen hen gekeerd. Want steeds meer mensen zien nu dat het gewoon niet klopt.

De maatregelen tegen een zogenaamd super gevaarlijk virus staan niet in verhouding tot de feiten, ook al wordt door manipulatie van de cijfers geprobeerd ons anders te doen geloven. De media werkt daar volop aan mee, dat is duidelijk.

Daarom gaan steeds meer mensen onderzoeken wat er feitelijk aan de hand is, en daarvoor dient dit artikel, en de links die ik hieronder heb opgenomen. Weet dat deze alleen maar een handvat zijn, want er is zoveel meer informatie te vinden.

Maak je riemen vast voor je duik in het konijnenhol!
Succes, Veronica

Links (ik probeer zoveel mogelijk Nederlandstalige links te geven):

Het plan, de agenda, wie zitten erachter:

 1. Robin de Ruiter: link naar een interview met hem. Bekijk deze vooral als eerste. Hij beschrijft in hele duidelijke bewoordingen wat er speelt en heeft hier enorm veel onderzoek naar gedaan. Het interview heeft denk ik rond 2010 plaatsgevonden, maar heeft aan actualiteit niets ingeboet. Robin heeft een aantal boeken geschreven, waaronder “13 satanische bloedlijnen, de oorzaak van veel ellende en kwaad op Aarde”. Hij moest zijn eigen uitgeverij beginnen omdat hij geen uitgever kon vinden die zijn boeken wilde uitbrengen. Recent heeft hij een boek uitgebracht over Cv, hier een link naar een video waarin over dit boek wordt gesproken. Zoals Robin in het interview aangeeft neemt hij alleen informatie in zijn boeken op die hij via 5 verschillende kanalen heeft kunnen verifiëren. Zijn boek 13 satanische bloedlijnen was voor mij de rode pil; hier kun je hem kopen (beter dan bij bijv. Bol want dat soort bedrijven moeten we proberen te mijden; ze werken allemaal mee in het systeem.)
 2. Janet Ossenbaard heeft een documentaire in 10 delen gemaakt, genaamd “Fall Cabal” (Engelstalig) waarin ze allerlei dingen belicht om de mensen wakker te schudden. Deze was eerst op youtube geplaatst, maar nu heeft ze haar Bitchute kanaal, hiervoor gekozen door de voortdurende censuur op youtube. Er is een Nederlandse vertaling van de gehele documentaire. Nu is ze bezig met de serie “The Sequel of the Fall of the Cabal” die uiteindelijk 17 delen zal bevatten, er zijn tot dusver 7 delen gepubliceerd. In deze serie gaat ze diep in op de gehele ontstaansgeschiedenis en alle partijen.

Dit artikel beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de ‘Deep State’, ofwel cabal, ofwel illuminatie.

Deze website bevat een schat aan informatie in het Nederlands over allerlei onderwerpen, ook de hele recente ontwikkelingen rondom “je weet wel” prikken en zo.

Georgia guidestones, waarvan niemand weet wie ze daar heeft laten neerzetten. Er staat in 8 talen op beschreven wat het plan is, waaronder reducering van de bevolking. En een ander artikel erover.

“The great reset”, het World Economic Forum. “You’ll own nothing and you”ll be happy”, aldus voorzitter Klaus Schwab (Je zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn.) De link is naar een artikel waarin hun voorspellingen voor 2030 worden voorzien van de agenda erachter. Hier hun ‘frontier 2030’ visie. Beide links Engelstalig.

Voorbeeld van holografische beelden en een ander voorbeeld, en deze (kijk vooral op 8:29). Realiseer je dat ze deze techniek voor van alles kunnen gebruiken, zoals fake invasie bijvoorbeeld.

Uitleg over de jezuïeten, en hier de eed die ingewijde jezuïeten afleggen.

Interview met dr. Elke de Klerk, oprichter van ‘Doctors for Truth’: deel 1, het tweede deel, en het derde deel. Engels gesproken met Nederlandse ondertiteling.

M.b.t. de manipulatie en chantage om mensen aan de agenda te laten meewerken:

 • Kinderen die in bepaalde ‘duistere’ families worden geboren worden van jongs af aan gemanipuleerd/ gedwongen (op gruwelijke manieren) om eraan mee te doen, bij weigering of eruit stappen worden ze vermoord. Bijvoorbeeld: hier een link naar de vertaling van het boek van een vrouw die door haar eigen vader wordt misbruikt (zacht uitgedrukt), d.m.v. mind controle wordt bewerkt tot een seks slavin en wandelende robot, en het ‘eigendom’ was van Kissinger. Waarschuwing: heftige kost! De link is naar het eerste deel, er zijn 14 delen. Er is veel meer informatie over dit onderwerp, maar het is meestal in het Engels.
 • Personen die men onder controle wil nemen worden gepakt op hun zwakheden; bijvoorbeeld een pedofiel wordt in een situatie met een kind gebracht en daarvan worden opnamen gemaakt. Deze is daarna chantabel. Link naar een artikel over het tribunaal over mensenhandel en seksueel kindermisbruik.
 • Artikel over satanisch kindermisbruik (heftig!) Lees ook de reacties onder het artikel.
 • Getuigenis van Ronald Bernard die in de jaren 80 in de financiële wereld werkte en daarvoor “zijn geweten op -180 graden in de ijskast moest zetten”. Dit is het eerste deel, hier het tweede deel, het derde deel, het vierde deel, en het vijfde deel.

Een Nederlandstalige website die je kunt raadplegen als je al wat verder in de materie bent gedoken; als je ervoor openstaat dat er ook leven is buiten onze planeet, en dat wij hulp krijgen van buitenaardsen.

Lees verder in deel 2 >>

Bron: Event.nl