Bekijk de Workshops →

Vervolg hulpmiddel voor bewustwording en ontwaking

Geplaatst op 22 februari 2021

In een eerder artikel heb ik een publicatie van Veronica van Event.nl gedeeld: Hulpmiddel voor bewustwording en ontwaking.
Als je dat nog niet hebt gedaan, raad ik je aan met dit artikel te beginnen voordat je deze gaat lezen. In dit artikel gaat Veronica een stap verder.

Veronica:
In het vorige artikel zijn 9 uitgangspunten gegeven en hier voeg ik er de volgende aan toe:

  • De mens zoals deze hier op Aarde rondloopt is in essentie een oneindig bewustzijn dat een fysieke ervaring heeft. Met andere woorden: dit bewustzijn heeft een ‘voertuig’ – het lichaam – genomen om deze ervaring als mens te kunnen meemaken. En net zoals met onze auto’s heeft dit ‘voertuig’ een beperkte levensduur. Dus als het ‘voertuig’ naar het ‘voertuig’-kerkhof gaat verlaat het bewustzijn het ‘voertuig’ en gaat het verder naar een volgende ervaring.
  • Elk bewustzijn is van een enorm krachtige essentie van licht en liefde.
  • De krachten die hier op Aarde de heerschappij hebben genomen beseften dat zij de mens, zijnde het lichaam met dit oneindige bewustzijn, moesten afsnijden van zijn krachtige essentie van licht en liefde. Als deze mens in zijn krachtige essentie zit hebben zij geen macht en controle erover. Daarom wordt de mens vanaf zijn geboorte geïndoctrineerd en gehersenspoeld. Ze doen van alles om te voorkomen dat wij beseffen wat een krachtige wezens wij zijn.
  • Een heel groot deel van de mensen hier op Aarde heeft een bewustzijn in zich dat is gekomen om de Aarde te helpen in haar gevecht voor bevrijding van de overheersers. Ze worden ook ‘starseeds’ genoemd. Ook deze starseeds zijn bij hun geboorte in dit lichaam het ‘weten’ van hun kracht kwijtgeraakt.

Waarom moet je dit weten? Allereerst om te beseffen wie en wat je werkelijk bent. En dan om te begrijpen welke tactiek de cabal hier op Aarde gebruikt om zijn uiteindelijke doel te bereiken: volledige controle en macht over 99% van bevolking, de mensen die zij “de useless eaters” noemen, de nutteloze eters. Want je begrijpt dat als deze 99% opstaat en zegt: “we doen niet meer mee” ze volledig met lege handen staan.

Dus: ze kunnen alleen hun doel van volledige overheersing bereiken als ze de mens helemaal hebben overgenomen en losgemaakt van zijn zielsessentie. Deze volledige overname kan worden bereikt als de mens wordt veranderd in een fysieke mechanische entiteit die van afstand kan worden bestuurd door kunstmatige intelligentie (AI = Artificial Intelligence). Computers die de mens, ofwel de mensrobot aansturen.

Belangrijk: alles wat je hier en in de links leest en ziet maakt je boos, verdrietig, ellendig, opstandig, bang, agressief. Weet dat je jezelf met deze emoties niet dient. Jij hebt er last van en de overheersers genieten ervan, want dan hebben ze macht over je. Trek jezelf niet naar beneden naar hun niveau, sta erboven en sta in jouw krachtige essentie van licht en liefde. Daar kunnen ze helemaal niets mee, jij hebt dan de overhand. (Geloof me, ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk dit is, maar je helpt jezelf er echt mee)

De spelregels van de cabal
De regels van het spel dat de overheersers spelen zijn, dat zij op enigerlei wijze bekend moeten maken wat hun plannen zijn. Want zo kunnen ze zichzelf verantwoorden omdat ‘de mens er weet van had en het gewoon laat gebeuren, m.a.w. de mens heeft ermee ingestemd’.

Kijk bijvoorbeeld naar de Georgia Guidestones (linkjes in deel 1). Maar er wordt ook veel gepresenteerd in films en dergelijke; een film wordt gezien als fictie, dus hetgeen in de film plaatsvindt is ook fictie, dat is de gedachtegang. En er is bijvoorbeeld de strip The Simpsons. Veel gebeurtenissen die plaatsvinden zijn al vele jaren eerder in deze strip afgebeeld. Zo zijn er nog veel meer manieren waarop zij ons ‘informeren’ zonder dat wij het echt zien omdat het als entertainment wordt gezien. En ze ridiculiseren de waarheid zodat wij denken dat het onzin is. Bijvoorbeeld de uitdrukkingen als ‘complottheorie’ en ‘fake news’.

Er zijn inmiddels heel veel films die als onderwerp hebben de AI en Nano robots, e.d. Netflix bijvoorbeeld staat er vol mee. Zoals ik in deel 1 aangaf beschikken ze over technologie die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen, en daar hoort dit ook bij.

Is het je overigens al eens opgevallen hoe de hersenspoeling via films plaatsvindt? Het is altijd: als je boos bent of verdrietig dan zet je het op een zuipen (boodschap: alcohol helpt om je beter te voelen). Of je gaat ‘vreten’, alles wat ongezond is. Je kent het gezegde “zien eten doet eten” en dat geldt ook voor drinken. Er wordt daarnaast veel op subliminaal niveau gedaan, m.a.w. je ziet het niet bewust maar het beïnvloedt je wel.

Wat vindt op dit moment plaats?
De ultieme poging tot volledige machtsovername door de cabal. De ontwikkelingen op Aarde gaan de kant op van overwinning door het licht en de overheersers staan met de rug tegen de muur. Het is nu of nooit voor hen.

Dus het plan dat al langere tijd geleden is ontwikkeld is nu uitgevoerd:

  • Een in een laboratorium gecreëerd virus is onder de mensheid verspreid.
    Door middel van manipulatie van gegevens en informatie (herinner je uit het eerste deel dat zij de media in hun handen hebben) wordt de mensheid in angst gezet en gehouden, en in hun gedragingen gemanipuleerd.
  • Het uiteindelijke doel van dit alles is om de mensheid te kunnen vaccineren met iets dat het DNA van de mensen verandert en dat nanodeeltjes bevat die zich in het lichaam vastzetten. Deze nanodeeltjes kunnen op afstand door AI worden aangestuurd.
  • In dit proces hebben ze de focus op ‘bescherming van de ouderen’ gezet, maar in feite zijn de ouderen niet van belang voor hun toekomstplannen en deze kunnen worden opgeofferd. Veel behandelingen en vaccinaties, evenals de lockdowns, hebben juist de dood van deze mensen tot gevolg.

Door middel van lockdowns wordt de volledige economie lamgelegd, waarbij het doel is de bedrijven van onafhankelijke mensen te vernietigen. De mens moet afhankelijk worden gemaakt van steun door de overheid. Als je eenmaal in een financieel afhankelijke positie bent gedwongen kunnen ze bepaald gedrag bij je afdwingen. Doe je niet mee, dan stopt jouw uitkering. En er zijn niet veel banen meer te krijgen als de economie eenmaal kapot is gemaakt.

Bij deze agenda hoort ook het zoveel mogelijk concentreren van de mensenmassa’s in steden, makkelijk te controleren met behulp van camera’s, en makkelijk te beperken in hun bewegingen met behulp van ‘handhavers’. De mensen in steden zijn veelal ook volledig aangewezen op aankoop van hun voeding en drank. Op het platteland kunnen ze zelfvoorzienend worden en dat is uit den boze. Ze moeten volledig afhankelijk zijn van het systeem.

We kennen het gezegde “de kruik gaat zolang te water tot hij barst”. Met andere woorden; als het water de mensen aan de lippen staat komen ze in opstand. Dus wat doen de machthebbers, ze geven wat toe zodat de mensen opgelucht denken dat het wel weer goed komt. Om vervolgens de riemen weer wat verder aan te snoeren, en zo stukje bij beetje terrein te winnen, en dit telkens weer te herhalen totdat de mens murw en afhankelijk is geworden.

De jeugd
Heel subtiel hebben ze de focus verschoven naar de jongeren. De jeugd heeft de toekomst! En hoe jonger deze jeugd wordt geïndoctrineerd en gemanipuleerd, hoe makkelijker ze te plooien zijn naar de agenda van de overheersers. Met als uiteindelijk resultaat de terugkerende vaccinatie i.c. gentherapie die de mens steeds verder transformeert naar de mensrobot.

De spelers
Het spel zit zeer geraffineerd in elkaar. Vrijwel alle landen wereldwijd doen eraan mee. De cabal heeft er jarenlang alles aan gedaan om mensen op voor hen belangrijke posities in hun macht te krijgen. Omkoping, chantage, geweld, alles wordt ingezet. Bedenk hierbij ook dat de gehele mensheid al van jongs af aan in het systeem is gemanipuleerd, wij allemaal zijn gehersenspoeld. Opvoeding, onderwijs, cultuur, alles is door het systeem bepaald. Er wordt zelfs gesteld dat naarmate de mens meer onderwijs heeft genoten (universitair) hij minder bereid is om met andere ogen naar de maatschappij te gaan kijken, zo sterk is hij dan geïndoctrineerd.

Uiteraard is dit alles niet zwart wit, alles bestaat in gradaties. Er zijn ook mensen die volkomen bewust en vrijwillig aan het systeem meewerken.

En er zijn ook heel veel mensen die zich inzetten om ons te bevrijden uit dit systeem, de “White Hats”. De tentakels van de machthebbers reiken heel ver, en de “White Hats” moesten een plan uitdenken waarbij zij dit alles konden stoppen zonder dat de gehele mensheid in gevaar werd gebracht. Veel klokkenluiders zijn in de afgelopen decennia vermoord of ze zijn onderdrukt doordat hun leven is vernietigd; verlies van baan, woning, familie, en belachelijk gemaakt. Er zijn eerder pogingen ondernomen om de machthebbers te stoppen, maar die zijn verijdeld. Denk bijvoorbeeld aan JFK, 11 september. Er stonden dingen te gebeuren maar die zijn door de cabal geblokkeerd met deze door henzelf gecreëerde gebeurtenissen.

De robotmens
Nog even terug naar de jeugd en het onderwijs. Sinds de lockdown en het thuis lessen moeten volgen, ontdekken steeds meer ouders wat er allemaal in het lesmateriaal is opgenomen; de indoctrinatie is duidelijk zichtbaar. Wat heel opvallend is, is dat de kinderen onzeker worden gemaakt over het gender. Er wordt ze verteld dat het helemaal niet vanzelfsprekend is om jongetje of meisje te zijn; een jongetje kan in feite een meisje zijn of omgekeerd, of – nog verdergaand – helemaal geen gender, noch het een noch het ander. Wat zit hier achter?

Het uiteindelijke doel is dat de robotmens in zijn DNA en genen zodanig is veranderd dat hij niet meer het vermogen tot voortplanting heeft. Mensen (i.c. robotmensen) worden naar behoefte gecreëerd in laboratoriumomgevingen. In het eerste deel schreef ik dat ze de technologie bezitten om ‘nepmensen’ te maken en de proeven die ze met mensen hebben genomen om nog veel verdergaande technologie te ontwikkelen zijn te afgrijselijk voor woorden. We kennen allemaal de naam Mengele uit de tweede wereldoorlog, maar helaas is hetgeen hij toen met de joden heeft gedaan na de oorlog gewoon voortgezet, in Amerika. Zoek maar naar “Operatie Paperclip”.

De meest duistere kant van de cabal
Ik heb hier beschreven wat het plan en de agenda is. Maar er is nog een ander aspect waar ik de aandacht op moet vestigen, het feit dat deze kleine groep die zo’n terreur op de mensheid uitoefent nog een ander, heel duister aspect heeft. Namelijk een ongelooflijk vergaand misbruik van mensen, en vooral kinderen. Naast de beschreven proefnemingen op mensen is er orgaanhandel, pedofilie, satanisch misbruik, en het creëren van een drug uit het bloed van kinderen, adrenochrome.

We konden veelal niet geloven dat dit bestond, dat dit kon gebeuren zonder dat wij ons dat bewust waren. Maar het afgelopen jaar zijn er wereldwijd door de White Hats DUMB’s opgeruimd waarbij enorme aantallen kinderen zijn gered. DUMB staat voor Deep Underground Militaire Basis (diep ondergrondse militaire basis) en deze bezitten een omvang die varieert van beperkte niet zo diepe bases tot de omvang van middelgrote steden vele mijlen diep.

De meest recente opruiming is het stelsel dat zich tussen het Capitool en het Witte Huis in Washington DC bevond, dat verborgen was gehouden voor Trump, en dat aan het licht is gekomen doordat Epstein is gaan praten (nee, hij pleegde geen zelfmoord).

Weet dat de White Hats de leeggehaalde DUMB’s opblazen zodat ze nooit meer door de cabal kunnen worden gebruikt. De laatste tijd worden veel onverklaarbare ‘aardbevingen’ gesignaleerd …. Vul het zelf maar in.

Wereldwijd verdwijnen jaarlijks miljoenen kinderen via mensenhandel netwerken. Kinderen worden door instanties die met deze netwerken samenwerken weggehaald uit families, veelal is de rechterlijke macht er ook bij betrokken. Kinderen worden ontvoerd. Er worden grote natuurrampen gecreëerd met behulp van HAARP-installaties en zo verliezen veel kinderen hun ouders en komen in deze netwerken terecht. Maar daarnaast zijn er kinderen waarvan het bestaan niet eens is geregistreerd, die in gevangenschap zijn geboren en onmiddellijk misbruikt. Ze hebben officieel nooit bestaan.

De White Hats hebben veel mensen in politiediensten en leger uit hun ‘coma’ gekregen (de gehersenspoelde staat waarin deze mensen dachten dat ze goed werk deden door het dienen van het systeem) door het laten zien van video opnames en foto’s die werden aangetroffen op in beslag genomen computers. Er werd aan hen gevraagd of ze deze figuren wilden blijven dienen of dat ze ervoor kozen om aan de kant van de White Hats te gaan staan om deze terreur uit de wereld te helpen. De keus was niet moeilijk; veel politieagenten en militairen moesten kotsen en huilen van hetgeen ze op de video’s en foto’s zagen.

Positieve ontwikkelingen
Je kwam het hierboven al tegen: de positieve ontwikkelingen op Aarde, het licht dat het gaat overwinnen. De White Hats, de geredde kinderen en volwassenen. Steeds meer mensen die gaan zien dat ze in een systeem zitten dat ze in slavernij houdt. De groter groeiende groep die ertegen in opstand komt. Maar dat is nog niet genoeg.

Het is zo belangrijk dat de mens leert om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leven. Val niet in de valkuil van het verruilen van de ene ‘leider’ voor de andere. Blijf niet passief zitten afwachten, kom in actie, op elke manier die binnen jouw vermogen ligt.

Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.
Onze nog niet bewuste medemensen moeten zelf gaan zien dat dingen niet kloppen. We kunnen ze vertellen wat we willen, maar ze zullen het alleen accepteren als ze zelf echt gaan kijken wat er gaande is. Je kunt proberen ze te sturen door het stellen van vragen en ze zo te triggeren. Maar we zullen ermee moeten leren leven dat een zeker percentage de ogen niet zal openen, zal blijven meegaan met de illusie, en zich zal blijven gedragen zoals van bovenaf wordt opgelegd. We zullen deze mensen emotioneel moeten loslaten, het kunnen partners zijn, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden, maar het is hun eigen vrije wil waar wij geen inbreuk op mogen maken. Hoe moeilijk we het ook zullen vinden.

CEO’s, politici en overheden over de hele wereld stoppen ermee, stappen uit hun functie, slaan een andere koers in. Zie dit voorbeeld (link naar pdf): January 25, 2021 – Merck announces discontinuation of V590 and V591 vaccine programs and continued focus on development of two investigational therapeutic candidates. (Merck kondigt aan niet verder te gaan met V590 en V591 vaccin programma en verder te focussen op de ontwikkeling van twee onderzoek therapeutische kandidaten.)

Med Beds
We gaan nu verder met een volgende positieve ontwikkeling, namelijk het ter beschikking van de mensheid komen van de voor ons achtergehouden geavanceerde technologie, zoals die in de DUMB’s werd gebruikt. Want in diep ondergrondse ruimtes heb je technologie nodig om het systeem gaande te houden, lucht, licht, elektra, etc. Vrije energie bestaat en die komt voor ons beschikbaar.

Een heel belangrijke technologie zijn de Med Beds, ofwel medische bedden. Ze bestaan en worden op dit moment en de afgelopen tijd gebruikt voor de genezing van de kinderen en volwassenen die uit de DUMB’s zijn gehaald – helaas is een groot deel er zo slecht aan toe dat ze het niet overleven.

Mijn hart en liefde gaat uit naar de militairen en andere redders die verder moeten leven met de beelden die ze in deze ondergrondse tunnels hebben gezien.

Er zijn geluiden dat de Med Beds al snel beschikbaar worden gesteld voor de rest van de mensheid. Ik heb horen vertellen dat een ziekenhuis in Nederland alles al in gereedheid heeft en dat er wordt gewacht op het groene licht. Meer dan dat weet ik er niet over.

De technologie bestaat uit een bed waarop je gaat liggen, je hele lichaam wordt gescand en vervolgens word je genezen, en dit in minder dan een half uur. Weg met ziekte, weg met medicijnen en vaccinaties. De big farma cabal heeft het nakijken; geen miljarden verdiensten meer aan chemicaliën die medicijnen worden genoemd.

Vind je het moeilijk om dit alles te geloven? Kijk eens 100 jaar terug, wat wij toen hadden en wat wij nu hebben. 100 Jaar geleden kon men zich echt niet voorstellen dat een apparaat dat computer heet, en een systeem dat internet heet, vrijwel de hele samenleving heeft overgenomen.

Leven buiten planeet Aarde
Als je jouw onderzoek hebt gedaan zul je hier en daar al verwijzingen zijn tegengekomen naar buitenaards leven. Het zou echt heel onrealistisch van ons zijn om te denken dat wij de enigen zijn in dit immense universum. Ik zal daar in een volgend deel wat verder op in gaan. Maar ik vermeld dit nu omdat de geavanceerde technologie die voor ons beschikbaar komt, zoals de Med Beds, is aangeboden door buitenaardsen die op een technologisch veel hoger niveau zijn dan wij. Weet dat zij ons mensen willen helpen, maar zij kunnen het niet voor ons doen; wij moeten onszelf helpen en wij krijgen daar hulp bij.

Ik noem hierbij een ‘ambassadeur’, Elena Danaan, een vrouw die op jonge leeftijd werd ontvoerd door buitenaardsen die het niet goed met haar voor hadden, maar die uit hun handen werd gered door de buitenaardsen die specifiek tot taak hebben het helpen van de Aarde en haar bewoners. Dankzij de geavanceerde technologie kan zij middels een implantaat rechtstreeks communiceren met haar redders en andere buitenaardsen van de Galactic Federation. Zij heeft dit beschreven in haar boek: “A Gift from the Stars”. Dit is haar website, hier de pagina over haar boek. En haar youtube kanaal. Zij stuurt ons veel boodschappen van hoop en vertrouwen. Wel Engelstalig, maar bij de meer recente video’s kun je een automatisch geredigeerde Nederlandse ondertiteling krijgen; niet altijd correct maar het helpt als je het Engels niet begrijpt. Klik hiervoor op ‘settings/instellingen’, ondertiteling ‘aan’, en als er een pijltje achter automatisch gegenereerd staat kun je hierop klikken en je taal kiezen.

Onze regeringen weten overigens al heel lang van het bestaan van dit buitenaards leven, maar ook dat is voor ons verborgen gehouden. De laatste tijd begint langzaam maar zeker informatie door te komen over UFO’s en geheime ruimteprogramma’s.

Links (zoveel mogelijk Nederlandstalig)

Artikel over het eeuwen durende spel en de huidige eindstrijd.

Artikel over hoe het cv plan dat nu is uitgerold al vele jaren geleden is gemaakt.

Artikel over de achtergronden van het plan dat nu wordt uitgespeeld.

Video: Mike Yeadon van Pfizer, Ex Vice President geeft een goede uitleg over immuniteit, het coronavirus (COVID-19) en vaccins. Nederlands ondertiteld.

Artikel over vaccinaties, vaccins, mondmaskers.

Video over hoe de scholen nu met cv omgaan, de druk op kinderen en ouders, en oproep om gezamenlijk naar andere oplossingen te zoeken, zoals bijvoorbeeld thuisonderwijs.

Video over de achtergrond van sommige politieke figuren in Nederland, goed om te weten met het oog op de komende verkiezingen.

En een video over hoe jeugdzorg in Nederland vaak onterecht kinderen bij de ouders vandaan haalt, en rechters in procedures van de ouders vrijwel altijd jeugdzorg in het gelijk stelt. (Denk maar eens na, hoe komen kinderen terecht in kringen van pedofilie, prostitutie en seksueel misbruik?)

Artikel uit juli 2020 over ontwikkelingen in Amerika m.b.t. arrestaties en kinderhandel.

Artikel september 2020 over DUMB’s en geredde kinderen.

Website: “Illuminate the Darkness concentreert zich op wat te lang verborgen is gebleven. Het is gemaakt om een ​​realistisch licht te laten schijnen op welke waarheden verdraaid zijn door onwetendheid of zelfs kwaadwillende bedoelingen. Daarom is de informatie die voor deze website wordt gebruikt afkomstig van mensen die jarenlang diepgaand onderzoek hebben gedaan. Een andere bron van informatie is afkomstig van degenen die ooit in het Systeem of het occulte zijn geboren, maar hun weg naar buiten hebben gevonden.”

Deze pagina gaat over Nederland, met onder meer aandacht voor het radioprogramma Argos over seksueel kindermisbruik, de werkwijze van jeugdzorg, en veel andere onderwerpen. Weet dat Nederland heel hoog op de ladder staat waar het gaat over mensenhandel, kindermisbruik, en allerlei andere duistere praktijken.

Over bepaalde landhuizen en wat er plaats vond in Nederland. Je kunt rechts een taal selecteren, zodat je het artikel in het Nederlands kunt lezen.

Med Bed’s: Engelstalig artikel waarvan hier delen vertaald:

“Tachyon Energy & Plasma Energy Med-bedden: Er zijn 3 soorten Med-bedden: 1) Holografische Med-bedden; 2) Regenerative Med Beds die weefsels en lichaamsdelen regenereren, dat wordt aangedreven door een andere bron; 3) Herverneveling Med-bedden die in ongeveer 2-3 minuten het hele menselijk lichaam zullen regenereren, van top tot teen.”

“Een Med Bed is gebaseerd op de energie van tachyon-deeltjes en plasma energie. De bodem, de atmosfeer, het water, alles is plasma-energie, alles in het universum is plasma-energie, het is gewoon een andere vorm door de trillingsfrequentie.”

“De Med-bedden hebben kunstmatige intelligentie (AI) die controleerbaar is, zodat deze niet uit de hand kan lopen en op hol kan slaan. De AI is de computer. Het werkt een beetje als een MRI, waarbij je in een buis zit en het over je lichaam rolt en een magnetische oscillatie- en resonantiescan van je lichaam maakt om een ​​diagnose te stellen van een ziekte. Het Med Bed scant uw huid, uw spierweefsel, alle organen en alles in uw lichaam. Het laat alles zien - helemaal tot op microniveau van het bloed. Het identificeert eigenlijk uw DNA en het voert een volledige interne analyse van het lichaam uit. Als het dat doet, pikt het elke ziekte en elke genetische onvolkomenheid op. U kunt bijvoorbeeld leukemie in stadium 4 hebben en op een Med-bed bent u binnen ongeveer 2,5 minuut genezen. Geen bijwerkingen. En als je een orgaan uit het lichaam hebt laten knippen of verwijderen, regenereert het hervernevelingsproces van het Med Bed dat orgaan alsof het nooit is verwijderd. Omdat je lichaam een ​​resonantie achterlaat - een trillingsfrequentie. Het lichaam onthoudt altijd wanneer een orgaan is verwijderd of gestopt met werken, en de kunstmatige intelligentie van Med Bed maakt verbinding met de trillingsfrequentie en het DNA van het lichaam om het orgaan te regenereren.”

Bron: The Event